neděle 13. listopadu 2011

Maturita

Zcela ze začátku chci zmínit to, že jakékoli mé poznatky jsou získané čistě z mé střední školy, byť předpokládám, že jistá pravidla by měly fungovat na všech školách stejně.

Myslím, že už jsem zmínila, že v Bolívii je poslední ročník střední školy považován za ten nejsnazší, odpočinkový, čemuž jsem moc nerozuměla, jak pak studenti skládají maturitu. Teď už ale, po úplném skončení školy jsem konečně pochopila, proč jsou všichni tak klidní. Ona tu žádná „zkouška dospělosti“ není!! Prostě přijde konec roku, napíšeš poslední písemky, abys měl dostatek známek, a vyrazíš na třídní výlet. Po návratu pak musíš přijít na hodinu do školy, tam se dozvíš své známky a v případě, že jsi v nějakém předmětu neprošel, řeknou ti termín, kdy si napíšeš opravný test. Na ten už se naučíš a pak jen čekáš necelý měsíc na onen maturitní obřad, kdy ti dají tvé vysvědčení a jsi definitivně vystudovaný středoškolák. V období volna si dáváš přihlášky na univerzitu, případně nastoupíš do nějakého přípravného kurzu. Vysoká pak začíná koncem ledna či v půli února, většina vysokých je tu soukromých a tak si některá pravidla určují samy.

má třída na výletě


POKRAČOVÁNÍ PO MATURITNÍM OBŘADU (12.12.)

1 komentář: